0546 53 28 66 info@menz.nu

Samenwerken aan menselijk geluk

Hulpaanbod

 

Wonen met begeleiding

Menz bied je op de woongroep woonruimte en begeleiding. Op de woongroep heb je een eigen kamer en een gemeenschappelijke woon- en eetkamer en een gemeenschappelijke sanitair voorziening.

Je krijgt een vaste begeleider die je ondersteunt op alle leefgebieden. Samen werken jullie naar de stap om gedeeltelijk of helemaal zelfstandig te kunnen gaan wonen. We hebben duidelijke huisregels en afspraken hoe we met elkaar omgaan. Je bent verantwoordelijk voor een eigen inkomen. je verdient bijvoorbeeld met werk, studiefinanciering of uitkering.

Ambulante begeleiding / ondersteuning

Ambulante begeleiding betekent dat we je ondersteunen of begeleiden in jouw eigen omgeving. Zorg, begeleiding en ondersteuning vindt bij jou thuis plaats. Ondersteuning is afhankelijk van je hulpvraag. We ondersteunen op verschillende leefgebieden.

Creatieve therapie

Beeldende therapie kan je helpen vorm te geven aan dat wat er in je omgaat: je gedachten, ideeën, problemen, maar ook behoeften en gevoelens. Door middel van verschillende beeldende materialen als verf, papier, potlood en klei kunnen we zoeken naar wat wel en niet bij jou past en stukje bij beetje vormgeven aan jouw therapie.

Je krijg de ruimte om jezelf te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door het experimenteren met materialen, het onderzoeken van verschillende thema’s, of het onderzoeken van emoties en gevoelens. Je hoeft geenszins ervaring te hebben met beeldend werken, en mocht je dat wel hebben is dat mooi meegenomen. Tijdens het proces mag je fouten maken, troep maken, tot spel komen en beslissingen maken over wat af is en waarmee je opnieuw zou willen beginnen. Jij hebt de regie.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorische therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Deze aspecten zijn aandachtspunt in de diagnostiek en aangrijpingspunt voor de behandeling. Psychomotorische therapie wordt zowel aan individuele cliënten als aan echtparen, gezinnen of groepen gegeven. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.

Dagbesteding

Het hebben van een dagbesteding zorgt niet alleen voor een dagritme maar geeft ook betekenis aan het dagelijkse leven, het gevoel hebben zinvol bezig te zijn en een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Het plezier beleven, uitgedaagd worden en in verbinding te staan met anderen. Dagbesteding draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling door zinvolle activiteiten te ontplooien.

Bel mij terug

Heb je een vraag of wil je informatie aanvragen? Wij bellen je graag terug.

Klik hier