0546 53 28 66 info@menz.nu

Maatschappelijke Educatie Naar Zelfstandigheid

Menz richt zich op kwetsbare jong volwassenen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking. Wij onderscheiden ons van andere hulpverlenende instanties door onze werkwijze af te stemmen op de mogelijkheden en de gevoelswereld van de cliënt.

Wij bieden:

  • Beschik- en bereikbaarheidsdienst
  • Wonen met begeleiding
  • Ambulante begeleiding en ondersteuning
  • Creatieve therapie
  • Psychomotorische therapie
  • Dagbesteding

Samenwerken aan menselijk geluk

Wij werken vanuit een aantal kernwaarden, in het belang van onze cliënten. ‘Samen’ is het overkoepelende begrip in de visie van Menz. Echt samenwerken vraagt om meer. Het vraagt om bezieling en warmte, professionaliteit, eigenheid en klantgerichtheid. Dit zijn de kernwaarden die wij onze medewerkers mee geven.